EMLÉKMODELLEK - Asztalos Zsolt kiállítása. Katalógus

Kategória: 

Asztalos Zsolt Emlékezés című videósorozatában, „némainterjúiban” arra kérte interjúalanyait, hogy életük fontos eseményeit idézzék fel. Az emlékképeket a szereplők nem öntik szavakba, az emlékezők arca, környezete látható, illetve az idő múlására utaló hangok, zajok hallhatóak csupán. Bergsoni szóhasználattal élve: a szubjektív, heterogén idő válik érzékelhetővé, az az időtartam, amikor a múlt beáramlik a jelenbe. Az emlékezéshez kapcsolódó, e különleges időtapasztalat miatt az idő „ábrázolása” megkerülhetetlen Asztalos projektjében. Ezen túl a művész arra fókuszál, hogy az emlékezésnek milyen vizualitása van, megragadható-e az emberi külsőn keresztül a rejtve maradt történet. A történetelbeszélés és a megfogalmazás hiánya az átélés-elhallgatás, megélés-elfojtás helyzeteit aktivizálják ezekben az intim környezetben felvett rövid állóképekben.
A kiállítás másik, a templomhajóban található egysége, az Emlékmodellek című installáció negyvenöt darab, kisméretű, különböző magasságú asztalokra helyezett tárgy, fotó, tárgyegyüttes és modell sorából áll. A modellek mellett az emberi emlékezés működését magyarázó, tudományos jellegű szövegrészletek olvashatók. Asztalos ebben az installációban az emlékezetkutatás tudományos nyelvének a megélt érzelmekkel ellentétes, elidegenítő, eltávolító jellegére összpontosít, és az absztrakt fogalmakat, a tudományos modellezést többnyire makettszerű konstrukciókkal érzékelteti. Az egyéni emlékezet és a tudományos modellezés viszonyának problémája ugyanakkor – tágabb értelemben – a verbális és vizuális kifejezhetőség vizsgálatához vezet.
A kiállítás zárásaként Ragó Anett pszichológussal készített interjú segíti az emlékezéssel kapcsolatos tudományos kutatás történetének és jelenének megismerését.

 

Kiadó: Budapesti Történeti Múzeum, 2020.

Ára: 2.500 Ft

A kötet megrendelhető: shop@kiscellimuzeum.hu