Budapest 1914-1920: Hátország és hadszíntér | Kiscelli Múzeum

Budapest 1914-1920: Hátország és hadszíntér

Kategória: 

Budapest Székesfőváros Tanácsa 1915-ben határozatot hozott a világháborúra vonatkozó emlékanyagok (nyomtatványok, fényképek, dokumentumok) gyűjtéséről. Ez volt múzeumunk első és egyben legjelentősebb tervezett kortárs tárgy-gyűjtési akciója. A határozat szellemében a Székesfővárosi Múzeum az első világháború alatt folyamatosan gyűjtötte a fővárosi intézmények és a háború idején felállított szervek által átadott háborús dokumentumokat. Külön kiemelendő a múzeum és Müllner János fényképész együttműködése, akinek részére a múzeum a városvezetéstől egy Budapestre szóló általános fényképezési engedélyt szerzett, így a fotográfus több száz, a háborús főváros mindennapjairól, és a háborúhoz kapcsolódó eseményekről készített fényképe került a múzeum gyűjteményébe. Adatbázisunkban a világháborús gyűjtés során bekerült anyagok mellett a múzeum által a későbbiekben szerzeményezett dokumentumok, képeslapok, plakátok, röplapok digitális másolatai is elérhetők. A digitális gyűjtemény időhatárát az 1920-as évek elejéig toltuk ki, így a háborús összeomlás és a Horthy-rendszer konszolidációja közötti drámai évek fővárosi eseményeinek számos egyedi dokumentuma is elérhetővé vált benne.

 

http://kiscellimuzeum.hu/digitalarchive/